Reidar Kvam | Technogarden

Reidar Kvam

Reidar er utdannet Cand.paed fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra engineering- og IT-bransjen fra selskaper som SINTEF, ABB, IBM og Atea. Reidar har hatt roller som konsulent, rådgiver, prosjektleder og mellomleder med prosjekter innen endringsledelse, kompetanseutvikling og kursledelse samt personalledelse. Han har gjennom dette bygd opp et solid nettverk. Siden 2011 har han jobbet med rekruttering innen IT og engineering.

Kontakt

Telefon: +47 926 30 008
E-post: