facebook tracking

Faglig påfyll i hverdagen er viktig!

Akershus Energi_Klosterfoss-13012020_KE-19.jpg

For å få litt faglig påfyll og inspirasjon til å bli enda bedre i jobben vår, gjennomfører vi jevnlig bedriftsbesøk hos spennende bedrifter vi ønsker å bli bedre kjent med. Det å komme seg ut av kontoret og treffe andre mennesker med stor interesse for sitt fagfelt er interessant, lærerikt og inspirerende, sier Terje Svarstad, avdelingsleder for Technogarden i Grenland og Vestfold (øverste bildet). Vi i Technogarden er genuint interessert i å vite hva som skjer i lokalmiljøene rundt våre kontorer for å kunne gjøre en best mulig jobb for våre samarbeidspartnere, våre kolleger og kommende kolleger!

Denne gangen var det Klosterfoss kraftstasjon i Skien som skulle besøkes, eid av Akershus Energi. Produksjon av, og tilgang til, ren energi har stort fokus om dagen, enten det er fra vindmøller på land og til sjøs, tradisjonell vannkraft eller solenergi.

Ønsket om å lære mer om hva som foregår inne i den grå betongmassen på Klosterøya i Skien, gjorde at vi ringte en av våre tidligere konsulenter, Sverre Revhaug. Sverre jobber nå som Maskinmester i Akershus Energi, ansvarlig for Klosterfoss og Skotfoss kraftverk.

Les også: "Should I stay, or should I go?"

Akershus Energi_Klosterfoss-13012020_KE-26.jpg

Klosterfoss Kraftverk

Klosterfoss kraftverk eies av Akershus Energi. Det ligger nederst i Skiensvassdraget og har et nedbørfelt på 10300 km2. Kraftverket ble satt i drift i 1969. Vannet som utnyttes kommer fra Øst-Telemark, Hjartdalsvassdraget, Sundsbarm og Tokke-Vinje.

I april 2013 vedtok styret en omfattende rehabilitering av kraftstasjonen. Det førte til store utskiftninger, og arbeidet pågikk fra våren 2014 til slutten av 2016.

Rehabiliteringen medfører en produksjonsøkning fra 65 til 73 GWh, og hadde en samlet prosjektramme på 185 millioner kroner.

Under denne rehabiliteringen hadde også Technogarden en konsulent som jobbet med HMS oppfølging på byggeplassen. 

En konsekvens av denne produksjonsøkningen var nye konsesjonskrav og nye miljøtiltak for å få smolt og ål forbi kraftverket.

Akershus Energi_Klosterfoss-13012020_KE-14.jpg
Bilde: Sverre Revhaug forteller om oppgraderingen av anlegget.

Det har lenge vært en fisketrapp ved Klosterfoss for fisk som vandrer oppover i elva, men for fisk som skal ned har det ikke vært annen vei enn over lukene.

Sverre håper de nye rørgatene som nå blir bygd, vil fungere bedre og sørge for at flere fisk når havet.

Akershus Energi_Klosterfoss-13012020_KE-27.jpgBilde: Her ser vi de nye rørene, det øverste er til ål, under til smolt og til høyre laksetrappen.

- Det bygges to separate rør: Ett rør i vannspeilet for smolt (laks som er klar for utvandring til saltvann), og ett rør i bunnen for ål. Diameteren på rørene skal være om lag 90 cm, sier Maskinmester Sverre Revhaug om det spennende prosjektet.

Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget. Kunnskap om antall fisk, type fisk, størrelse, når fisken vandrer og andre forhold som har betydning for fiskevandring, som vannføring, temperatur vil nå bli tilgjengelig.

Akershus Energi_Klosterfoss-13012020_KE-25.jpg
Bilde: Sverre Revhaug viser frem de nye fisketellerne som skal plasseres ut.

- Jeg er opptatt av å bryte av hverdagens rutiner og komme meg ut av kontoret i en hektisk hverdag. Den gode dialogen med samarbeidspartnere, nåværende og tidligere kolleger er inspirerende for meg og noe av det beste med denne jobben, konkluderer en begeistret avdelingsleder for Grenland og Vestfold, Terje Svarstad.

Alle foto: Kurt Evensen

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor