facebook tracking

Technogarden har vunnet rammeavtaler med Statnett

Technogarden får i oppdrag å bidra til sikker strømforsyning for Statnett. De har vunnet fem av seks parallelle rammeavtaler for innleie av fagressurser til selskapet.

Rammeavtalene er inngått med parallelle leverandører, og avtalenes totale verdi er estimert å være rundt 100 millioner kroner årlig.

Technogarden har vunnet rammeavtaler innenfor «stasjon»

Som systemansvarlig i det norske kraftsystemet drifter Statnett rundt 11.000 kilometer høyspentlinjer og cirka 150 stasjoner over hele landet. De neste årene skal Statnett gjennomføre både vedlikehold og bygge nytt i store deler av sitt nett, og de fem rammeavtalene som Technogarden nå har vunnet ligger innenfor fagområdet "stasjon".

En viktig bekreftelse for Technogarden

- Forutsigbar og sikker strømforsyning er en bærebjelke i et moderne samfunn. Statnett har et stort og viktig samfunnsoppdrag, og vi i Technogarden er stolte over at de har vurdert vår kompetanse som så solid at de gir oss nødvendig tillit i sitt videre arbeid, sier Frode Ravndal Evensen, direktør for Technogardens norske konsulentvirksomhet.

- Vi har gjennom flere år bistått Statnett med våre fagspesialister, og disse avtalene er en stor anerkjennelse og viktig bekreftelse for oss. Nå får vi gode muligheter til ytterligere å styrke oss innenfor dette kompetanseområdet, og vi kommer til å ansette flere nye medarbeidere i tiden fremover, sier Peer Hofgaard, som leder Technogardens avdeling i Oslo

Avtalen har en varighet på to år med mulighet for forlengelse

Technogarden skal levere seniorkonsulenter til fem parallelle rammeavtaler innenfor Prosjekteringsledelse, Aktivitetsansvar Bygg, Aktivitetsansvar Elektro, Aktivitetsansvar Kontrollanlegg og Aktivitetsansvar modellering/DAK.

Avtalene trådte i kraft 1. september, og har en varighet på to år, med opsjon på to nye år.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor