facebook tracking

 

Tittel: Front- og Backend utvikler til prosjekt Lavterskeltilbud

Arbeidssted: Oslo

Oppstart: Medio Feb.

Varighet: til 31.08.2020 + 6mnd opsjon

Frist: 13.02.2020

Omfang:100%

 

Arbeidsoppgaver:

På vegne av kunde innen helsesektoren, søker vi 2 fullstack konsulenter innen .NET

 

Det er blitt besluttet en modell med formål om å etablere et helhetlig behandlingstilbud med en synlig informasjon – og veiledningstjeneste, og brukerreisen starter med en informasjonskampanje.

Inngangen til tilbudet er en web-basert informasjonstjeneste, nivå 2 er lavterskel veiledningstjeneste, nivå 3 er behandling.

I prosjekt Lavterskel skal det lages en nettside med sikker chat, egenvurderingsløsning, triage og booking av timer for behandling. Under chat – eller telefonsamtale skal helsepersonellet fylle ut en triage hvor triagen skal hjelpe behandlere med å prioritere hastegrad for evt. behandling, samt danne grunnlag for statistikk.

Hovedformålet med dialogen er å få flest mulig personer til å takke ja til behandling.

Helsedirektoratet søker derfor inntil to dedikerte utviklere med front- og backend kompetanse. 

Krav til kompetanse

 • -Kompetanse på .Net og Azure
 • -Vedkommende må ha erfaring med rammeverkene React og Redux
 • -God erfaring med smidige utviklingsmetodikker og test-dreven utvikling
 • -Dokumentert leveranseevne
 • -Brennende ønske om å lage gode, brukervennlige løsninger

Kompetanse og erfaring dokumenteres i vedlagte CV’er. Dokumentert erfaring vil bli tillagt vekt i evalueringen i tillegg til formalkompetanse. Aktuelle kandidater vil bli intervjuet.

 

Kvalifikasjonskrav:

 

Erfaring med HelseID

 

Kompetanse på .Net Core og .Net utvikling

 

Erfaring fra utviklingsverktøy som TFS og Swagger

 

Frontend ressurs må ha UX bakgrunn

 

Erfaring med bruk av verktøy og rammeverk som Specflow, Selenium og SonarQube

 

Erfaring med utvikling i Azure og bruk av Azure Devops

 

Praktisk erfaring med smidige metoder (eks. scrum og kanban)

 

Relevant utdanning fra høyskole eller universitet på minimum bachelornivå

 

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Kjennskap til helsesektoren

Bakgrunn som programmerer

Erfaring med automatiserte tester og fokus på kodekvalitet

 

Technogarden er et av Norges ledende konsulent- og rekrutteringsselskap rettet mot IKT og teknisk sektor. Vi er representert med 15 kontorer i Norge og Sverige og har rundt 450 medarbeidere, primært ingeniører, IT konsulenter og prosjektadministrativt personell. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig i prosjektposisjoner ute hos våre kunder. En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter. Våre kunder - både innen rekruttering og konsulentutleie - spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS – Norges største rådgivende ingeniørselskap.

 

 

Eller kjenner du noen som ville passe enda bedre? Gi dem beskjed!

OSLO

Kjørboveien 29 (postadresse: Vestfjordgaten 4)
1338 SANDVIKA Veibeskrivelse firmapost@technogarden.no +47 675 71 000

Hvorfor bruke Technogarden?

Technogarden har en profesjonell stab som hver dag jobber med utvikling og rekruttering av gode kandidater innen teknologiområdet. Vi er et spesialisert konsulentselskap innen konsulentutleie og rekruttering innenfor teknisk sektor i det skandinaviske markedet

 • Lang erfaring

  Vi har femten års erfaring i å støtte alt fra små foretak til Nordens ledende industriselskaper med tekniske spesialister og ledere.

 • Kunnskap og kompetanse

  Våre medarbeidere har høy kompetanse og et godt nettverk innen sine respektive forretningsområder. Både kunder og kandidater møter dyktige fagpersoner med høy bransjekunnskap og forretningsforståelse.

 • Strategisk partner

  Gjennom faglige råd, hjelper vi både bedrifter og enkeltpersoner til suksess og utvikling. Vår suksess avhenger av våre leveranser. Våre rutiner skal sikre gode prosesser for både kunder og kandidater.

 • Nordisk kontaktnett

  Sammen med Norconsult, utgjør vi en av Skandinavias sterkeste leverandører i teknisk rådgivning og rekruttering.

Kultur og verdier

Vår hverdag er preget av høyt tempo målrettet for våre kunder og kandidater. Vi har en flat organisasjon som er åpen og inkluderende. Vi skal selvsagt samarbeide, men samtidig verdsette individuell frihet, initiativ og stå på vilje. Markedet skal gjenkjenne oss på våre 5 P'er: Professional, Personal, Precision, Profitable og Pace. Gjennom å utøve våre verdier i hverdagen - i møte med kunder, kandidater og medarbeidere - skal vi forsterke vår internkultur og selskapets profil.

Teamtailor

Rekrutteringssystem fra Teamtailor