Vil du være med på en eventyrlig reise, som Desert Control's nye prosess-/mekanisk ingeniør? | Technogarden

Vil du være med på en eventyrlig reise, som Desert Control’s nye prosess-/mekanisk ingeniør?

Desert Control new.jpg

Vil du være med på en eventyrlig reise, som Desert Controls nye prosess-/mekanisk ingeniør? Denne stillingen plasserer seg i kjernen av det vi kan kalle det grønne skiftet, med teknologi opprinnelig brukt i offshorenæringen som nå kan brukes til å dyrke planter i ørkensand!

Vi tilbyr:

 • En inngang i tidlig fase i et selskap som driver med innovativ og unik teknologi i verdenssammenheng
 • Bidra med teknologi som verner om livet på jorda
 • Du blir en nøkkelperson i et tverrfaglig teknisk team på 4, hvor du jobber sammen med VP Production Systems, Control Systems Engineer og Product Engineer i et sterkt faglig miljø
 • En variert og utviklende hverdag, hvor du både får jobbe med teknisk utvikling, praktisk arbeid i felt med reise til spennende verdensdeler, hvor du fungerer som bindeledd mellom produkt og marked
 • Kontorplass på FOMO, en av regionens mest populære arbeidsfellesskap

Bakgrunn:

Vi har en stor miljøutfordring i verden som følge av at klimaet stadig blir stadig varmere – med vannmangel, lengre tørkeperioder, ørkenspredning og utfordringer innen matsikkerhet. Sand og områder med utarmet jord fører også til at temperaturen øker ytterligere, noe som ender opp i en ond sirkel. Forhindring av ørkenspredning har vært et prioritert område i mange år, og FN har et eget organ som jobber mot det.

Teknologi:

Desert Control har utviklet patent på en flytende leire (LNC). Gjennom prinsipper for geofysikk, partikkelteori, nanoteknologi og mekanisk engineering har Desert Control gjort det mulig å lage flytende homogenisert leire uten bruk av kjemikalier. Leirholdig jord er viktig for landbruk og grønne økosystem på grunn av sin egenskap til å ta opp vann og holde på vann og næringsstoffer.

Rolle:

 • Jobbe med utvikling av LNC produksjonsenheter, og bygge opp flåten av tilgjengelige anlegg
 • Følge opp teknisk ansvarlig i nyetablerte regioner i USA, Midtøsten og i fremtiden Europa
 • Være en support og rådgiver i produksjon av nye systemer
 • Jobbe med P&ID’s, 3D-modellering og testprosedyrer
 • Følge opp leverandører og innkjøpsprosesser

Hva ser vi etter?

Vi ser etter deg som har bakgrunn som prosess-, mekanisk ingeniør eller relaterte fag, på masternivå. Du har noen års arbeidserfaring, og har gjerne jobbet med internasjonalt prosjekt arbeid tidligere. Har du også erfaring med industrielle produksjonsprosesser fra før er dette et klart pluss.

Andre kvalifikasjoner vi ser etter:

 • God helhetlig forståelse innen maskin og prosessanlegg, deler og utstyr som pumper, valg av materialer og komponenter. Du har jobbet med, og forstår verdien av teknisk sikkerhet og korrekt strukturell og mekanisk integritet.
 • Du har erfaring med design- og tegneprogram, og har du kompetanse fra Solid Works er det et pluss
 • Kjennskap til sensorikk og aktuatorer som skal monitorere og kontrollere produksjonssystemet
 • Kjennskap til internasjonale standarder som CE og UL

Hvem passer inn hos oss?

Vi har en flat struktur og høyt under taket. Det er mye entusiasme og energi i et selskap som stadig opplever å nå nye milepæler sammen, her spiller vi hverandre gode og heier! Samtidig har enhver som jobber her selvstendige roller, og det er viktig å forstå ansvaret og at en har evne til å aktivt oppsøke problemløsing, enten selv eller sammen med de du jobber med.

Er du interessert i å høre mer om denne stillingen, ta kontakt med rekrutterer Kristin Gabrielsen, tlf. 474 17 031.

Vi intervjuer aktuelle kandidater fortløpende.

Desert Control specializes in climate-smart AgriTech solutions to combat desertification, soil degradation, and water scarcity. Its patented Liquid Natural Clay (LNC) enables sustainable ecosystem management by restoring and protecting soil’s ability to preserve water and increase yields for agriculture, forests, and green landscapes. LNC enables sand and degraded soil to retain water and nutrients, thus increasing crop yields and ecosystem resilience while preserving water resources by up to 50%.

Desert Control’s vision is making earth green again.

Send søknad

Kontakt

Kristin Gabrielsen


Kristin Gabrielsen

Telefon: +47 474 17 031
E-post:

Del på: