Softwareutvikler .NET

I stillingen som Softwareutvikler vil du være en del av et prosjekt- og utviklingsmiljø som jobber med produkter og løsninger som verner om vitale sikkerhetsinteresser nasjonalt og internasjonalt.

Thales har veletablerte prosesser og metoder for utvikling, samt moderne verktøy og utviklingsmiljøer. Thales utviklere jobber tett med deres systemingeniører og testere.

De ser etter en som leverer høy kvalitet på en effektiv måte og som liker å sette seg inn i utfordrende teknologi og domener. Du er ansvarlig og selvgående, samt relevant høyere teknisk utdannelse, men erfaring og resultater kan kompensere for manglende utdanning.
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt du har erfaring fra utvikling av .net-baserte webapplikasjoner.
Og du har en interesse i å lære og tar ting raskt.

Som software .Net utvikler skal du:

• Videreutvikle produktfamilien på ulike plattformer.
• Analysere og beskrive krav og tester.
• Bidra til design og arkitektur i løsningene
• Bidrar i interne review og designdiskusjoner
• Bidrar til eller leder arbeidspakker/team
• Utvikling på server, klient og management

Teknologier
VoIP
Server, Telefoniklienter, Management
C/C++, Qt
C++/ Wt web applikasjon, REST API 

Protokoller
SIP, RTP, SRTP, SNMP, Ldap , HTTP, TLS

Operativsystemer
CentOS , PikeOS , proprietære

Verktøy
Jira , Git , Jenkins , Cmake , Ent. Arch., DOORS, Docker , VMWare /KVM, Google Test
Interne testrammeverk og verktøy (Vivaldi)

Plattformer
Windows
Linux og embedded Linux

Det Thales kan tilby deg er en sentral arbeidsplass midt i Oslo, som byr på en spennende arbeidshverdag der ditt kompetansebidrag blir verdsatt og anvendt, og en interessant og spennende stilling i et selskap i utvikling. Her får du faglig og personlig utvikling i et høyteknologisk miljø, med konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsordninger. De byr og på sosiale sammenkomster og hyggelige kolleger, samt et aktivt bedriftsidrettslag med eget velutstyrt trimrom.

For å være aktuell for denne stillingen må du være norsk statsborger, og du må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres for nivå HEMMELIG og NATO SECRET med særinstrukser for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Send søknad

Kontaktperson

Reidar Kvam


Reidar Kvam

Telefon: +47 926 30 008
E-post:

Del på: