Prosjektleder jernbane. Arbeidsted Oslo og Nittedal

 Technogarden er et av Norges ledende konsulent- og rekrutteringsselskap rettet mot IKT og teknisk sektor. Vi er representert med 15 kontorer i Norge og Sverige og har rundt 450 medarbeidere, primært ingeniører, IT konsulenter og prosjektadministrativt personell. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig i prosjektposisjoner ute hos våre kunder. En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter. Våre kunder – både innen rekruttering og konsulentutleie – spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS – Norges største rådgivende ingeniørselskap.

Technogarden innehar landsdekkende rammeavtaler innenfor bygging og prosjektering av bane infrastruktur.

Bane Nor, Fornebubanen, Bybanen Bergen, Sporveien.

Vi tilbyr

 • Gode kolleger og et sosialt arbeidsmiljø
 • Ansettelse i ett firma som gir deg utviklingsmuligheter og faglig vekst.  Vi sender deg gjerne på relevante kurs
 • Allsidige arbeidsoppgaver
 • Trygge rammer og god oppfølging
 • Fast ansettelse i velrennomert selskap
 • Gode betingelser

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta det overordnede ansvaret for gjennomføring av prosjektet
 • Påse at alt arbeid planlegges og gjennomføres på en sikker måte.
 • Stanse arbeidet ved overhengende fare for liv og helse
 • Lede og koordinere prosjektet og melde inn behov for bemanning
 • Lede og koordinere utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Følge opp og sørge for at relevante lover, forskrifter, standarder og krav i styringssystem etterfølges, samt framdrift og budsjett
 • Påse at usikkerhetsstyring gjennomføres og anvendes i prosjektets entrepriser, samt utarbeide og følge opp risikomatrisen som en integrert del av prosjektstyringen
 • Rapportere prosjektets status- herunder økonomi, endringer, avvik og fremdrift iht til gjeldende rutiner

 

Kvalifikasjoner

 • Teknisk utdannelse eller tilsvarende innen relevant fagområde (
 • Dokumentert erfaring fra ledelse av jernbaneprosjekter, bygg- og anlegg eller andre relevante sektorer
 • Erfaring fra anleggsvirksomhet
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra byggherreorganisasjon/entreprenør innen oppfølging/kontroll av prosjektering- eller utført arbeid.
 • Gode kommunikasjonsevner og aktiv bidragsyter til, samhandling og lagspill
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner er meget viktig i denne funksjonen og må vektlegges.

 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Strukturert, løsningsorientert og beslutningsdyktig
 • Ser løsninger istedenfor begrensninger

Er stillingen av interesse ta kontakt med Martin Grønn på telefon 92472099 eller send en mail martin.gronn@technogarden.no

 

Send søknad

Kontaktperson

Martin Grønn


Martin Grønn

Telefon: +47 924 72 099
E-post:

Del på: