Prosjekter og rådgivning

Technogarden tilbyr rådgivningstjenester til samferdsels-, bygg- og anleggsprosjekter samt telecom-prosjekter.

Technogarden Telecom

Technogarden Telecom kan tilby rådgiving innenfor:

  • Bredbåndsutbygging
  • Innkjøp inkludert kravspesifikasjon og evaluering
  • Revisjon og optimalisering av prosesser
  • Roll-out planlegging
  • Optimalisering av mobilnett for å nevne noe.

Prosjektleveransene er primært knyttet til utbygging og vedlikehold av mobil- og fibernettverk, samt sluttkontroller og leveranseoppfølging. Prosjektene har blant annet levert rettighetsavtaler til utbygging av 4G og 5G i Norge, radioplanlegging av mobilnett og sikre godkjente byggesøknader for et stort antall basestasjoner som har blitt bygget over hele Norge.

Technogarden Albatross Prosjektledelse

Technogarden Albatross Prosjektledelse kan tilby enkeltressurser eller i samarbeid med våre kunder sette sammen deler av, eller hele prosjektledelses-team. Spesielle behov i et prosjekt eller en portefølje kan også dekkes ved spesifiserte tjenesteleveranser som for eksempel prosjektevaluering og kompetanseutvikling.