5G i Norge – med hjelp fra Technogarden | Technogarden

5G i Norge – med hjelp fra Technogarden

12. mai 2021

Femte generasjons mobilnett, 5G, vil akkurat som tidligere være et avgjørende teknologiskifte som vil revolusjonere vår bruk av mobile enheter og teknologi. Og byttet er nå i full gang.

Som Norges største kompetanseleverandør innen utbygging av mobilnett bistår Technogarden aktørene i hele kjeden og tilpasser suksessivt kompetanse og bemanning for å møte våre kunders fremtidige behov omkring utbyggingen av 5G nettverket.

Det er alltid vanskelig å spå bruksmønster 5-10 år frem i tid. Det kan erfaringene fra 2G, 3G og 4G vitne om. Hvem kunne for tjue år siden overhode tenke at det som Instagram, Snapchat, Facebook og Pokemon representerer skulle være et daglig bruksmønster hos folk flest og med et krav om tilgang overalt 24/7? Derfor er det viktig å være både ydmyk, nysgjerrig og tilpasningsdyktig for hva ny teknologi kan bidra med de neste 5, 10 og 20 årene.

Til tross for at vi ikke vet eksakt hvordan bruksmønstret blir om 10 år er det teknologien, i dette tilfelle 5G, som nå bygges ut, som vil gi oss forutsetninger til en rekke ulike bruksområder.  Innledningsvis vil 5G i størst grad handle om betydelig økt kapasitet og hastighet i relasjon til de nåværende 4G nettene. På lengre sikt vil det prege de fleste sektorer, blant annet:

-Helsesektoren

Helsesektoren blir påvirket med flere og bedre muligheter til overvåking, økt mengde måledata og målepunkter hos pasienter og hvor beslutninger i større grad kan automatiseres utfra sikrere og mer frekvent datainnhenting. Robotkirurgi, som er ekstremt følsom for responstid legges det nå til rette for å kunne benytte teknologien på en effektiv og sikker måte.  

-Transport, logistikk og bilindustrien

Selvkjørende biler er under sterk utvikling og 5G er en forutsetting for selvkjørende biler med full automasjon. Teknologien gir også mulighet til avansert fjernstyring av kjøretøy og maskiner. Hele logistikk- og transportsektoren påvirkes av 5G.

-Industrien

Sammen med andre teknologier som AI, IoT og VR bidrar 5G til mobilitet, hvor styring og kontroll ikke er bundet til geografi. 5G forventes å gi en betydelig høyere grad av automasjon og robotisering av mange industrisegment.  

-Geografi

Teams har vi alle blitt vant med under Covid-19 pandemien. Hvor du fysisk befinner deg har allerede i dag mindre betydning enn tidligere så lenge du har 4G i nærheten. 5G vil drive trenden videre å muliggjøre funksjoner og samhandling som ytterligere reduserer betydningen av hvor man geografisk befinner seg og hva du ønsker å overføre av bilder, datamengder og tale. Det endrer muligheter for næringslivet, men definitivt også den sosiale måten vi samhandler.

Technogardens rolle:

Technogarden telecom består av mer enn 70 høyt kompetente telecom-ressurser og er en komplett leverandør av teknisk ekspertise rundt utbygging av mobilnett.

Norge ligger langt framme i teknologibruk og de norske telecomaktørene har gjort det enklere for næringslivet å ta i bruk moderne teknologi som bidrar til å øke konkurransekraften. Technogarden telecom har som mål å være den naturlige samarbeidspartneren til alle operatørene av mobil og fibernettverk i tillegg til andre aktører bransjen og næringsliv generelt som ønsker å bli med på denne spennende teknologireisen.

Del på: