Om Technogarden | Technogarden |

Om Technogarden

Technogarden er et konsulent- og rekrutteringsselskap som tilbyr utleie av ingeniører, fagspesialister og IT-konsulenter. I tillegg gjennomfører vi rekrutteringsprosesser. Vi samarbeider både med offentlig og privat sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS. Norconsult er Norges største rådgivende ingeniørselskap.

Technogarden ble etablert i 2003. Selskapet jobber primært med private og offentlige aktører innen teknologisektoren. Vi gjennomfører årlig rundt 1200 konsulentoppdrag og 100 rekrutteringsoppdrag i Norge og Sverige.

Vi tror fleksibilitet er nøkkelen i fremtidens arbeidsmarked. Vi erfarer at mange ønsker å bygge sin karriere gjennom interessante prosjekter hos forskjellige bedrifter fremfor å knytte seg til en bestemt aktør. På samme måte vet vi at næringslivet også ønsker fleksibilitet gjennom å leie inn kompetanse og kapasitet i perioder hvor de trenger det. Enten det for å dekke spesialist-behov eller for å ta unna krevende topper i et prosjekt, så kan vi bistå. Technogarden har nærmere 20 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til teknologiorganisasjoner i Norge.

Kultur og verdier

I Technogarden har vi en felles kulturplattform, LiVE, som består av elleve prinsipper for ledelse, verdier og etikk. Disse er grunnmuren for Norconsult-gruppens kultur. Plattformen presenterer kortfattede leveregler og er et utrykk for de holdninger alle medarbeiderne våre bærer med seg i sitt arbeid. Det handler om hvordan vi samarbeider med kollegaene og kundene våre, hvordan vi forholder oss til samfunnet og hvordan vi lykkes.

LiVE skal hjelpe alle våre medarbeidere til å ta gode valg og løse dilemmaer i det daglige arbeidet og setter fokus på utfordringer og muligheter.

Fremstilling av kulturplattformen Norconsult LiVe

Samfunnsansvar

Technogarden arbeider i henhold til internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, klima, natur og korrupsjon. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. 

Technogarden vurderer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos forretningspartnere, som en del av selskapets årlige prosess for strategisk risikostyring. Technogarden vil som et datterselskap til Norconsult inngå i konsernets rapportering knyttet til samfunnsansvar. Konsernet gjennomfører aktsomhetsvurderinger og rapporterer i henhold til krav om dette.

Forretningspartnere, etter definerte kriterier, er pålagt å signere etikkerklæring som uttrykker standard for menneskerettigheter og arbeidsforhold. I land med høy risiko for korrupsjon og brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennomføres etisk bakgrunnssjekk av leverandør.  

Technogarden benytter Norconsult konsernets varslingskanal hvor eksterne eller egne medarbeidere kan varsle ved mistanke om overtredelse av slike forhold.

Åpenhetsloven

I Technogarden er vi opptatt av å fremme sosial bærekraft og har etablert et systematisk og helhetlig arbeid for å ivareta hensyn til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden og hos våre samarbeidspartnere. Les mer her; https://www.norconsult.no/om-oss/etikk-og-integritet/

Bærekraft

For oss handler bærekraft om å ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Vi skal sette fokus på bærekraftige løsninger, enten det er i egen organisasjon eller når vi utfører oppdrag hos våre kunder. Vi fokuserer på fem områder:

  • Vi skal legge til rette for god balanse mellom jobb og fritid, og selskapet skal være kompromissløst på ansattes sikkerhet og helse.
  • Vi skal ha et inkluderende arbeidsmiljø og skal over tid øke diversiteten på de ulike nivåer i organisasjonen.
  • Vi skal være et godt sted å jobbe, vi skal legge til rette for medarbeider-involvering og sikre arbeidsplasser.
  • Vi skal redusere vårt fotavtrykk – innen 2030 skal Technogarden være klimanøytral.
  • Vi skal sikre at våre konsulenter har kompetanse på bærekraft, og vi skal gi noe tilbake til lokalsamfunnene hvor vi er representert.

Achilles-sertifiseringer: