Om Technogarden | Technogarden | Teknologisektor

Om Technogarden

Technogarden er et konsulent og rekrutteringsselskap som tilbyr utleie av ingeniører, fagspesialister og IT-konsulenter. I tillegg gjennomfører vi rekrutteringsprosesser. Vi samarbeider både med offentlig og privat sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS. Norconsult er Norges største rådgivende ingeniørselskap – og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden.

Technogarden ble etablert i 2003. Selskapet jobber primært med private og offentlige aktører innen teknologisektoren. Vi gjennomfører årlig rundt 700 konsulentoppdrag og 100 rekrutteringsoppdrag i Norge og Sverige.

Vi i Technogarden tror fleksibilitet er nøkkelen i fremtidens arbeidsmarked. Vi erfarer at mange ønsker å bygge sin karriere gjennom interessante prosjekter hos forskjellige bedrifter fremfor å knytte seg til en bestemt aktør. På samme måte vet vi at næringslivet også ønsker fleksibilitet gjennom å leie inn kompetanse og kapasitet i perioder hvor de trenger det. Enten det for å dekke spesialist-behov eller for å ta unna krevende topper i et prosjekt kan vi bistå. Technogarden har nærmere 20 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til teknologiorganisasjoner i Norge.

Kultur og verdier

Vår hverdag preges av høyt tempo med korte tidsfrister. Kundene våre skulle gjerne hatt på plass en konsulent «i går» og det er derfor svært viktig at vi tidlig forstår behov og raskt finner frem til den konsulenten som passer behovet best. Vi skal gjenkjennes i markedet gjennom det vi selv kaller våre 5 P´er; Professional, Personal, Precision, Profitable og Pace. Vi skal være profesjonelle, men også personlige i alt vi gjør. Vi skal gjøre alt med høyt tempo, men med høy presisjon. Vi skal drive en bedrift med god økonomi til glede for våre ansatte og våre kunder! Vi utøver våre verdier aktivt i hverdagen. I møte med kunder, kandidater og våre medarbeidere skal vi forsterke vår internkultur og selskapets profil.

Samfunnsansvar

Technogarden arbeider i henhold til internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, klima, natur og korrupsjon. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. 

Technogarden vurderer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos forretningspartnere, som en del av selskapets årlige prosess for strategisk risikostyring. Technogarden vil som et datterselskap til Norconsult inngå i konsernets rapportering knyttet til samfunnsansvar. Konsernet gjennomfører aktsomhetsvurderinger og rapporterer i henhold til krav om dette.

Forretningspartnere, etter definerte kriterier, er pålagt å signere etikkerklæring som uttrykker standard for menneskerettigheter og arbeidsforhold. I land med høy risiko for korrupsjon og brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennomføres etisk bakgrunnssjekk av leverandør.  

Technogarden benytter Norconsult konsernets varslingskanal hvor eksterne eller egne medarbeidere kan varsle ved mistanke om overtredelse av slike forhold.

Achilles-sertifiseringer: