Om Technogarden | Technogarden |

Om Technogarden

Technogarden er et konsulent- og rekrutteringsselskap som tilbyr utleie av ingeniører, fagspesialister og IT-konsulenter. I tillegg gjennomfører vi rekrutteringsprosesser. Vi samarbeider både med offentlig og privat sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS. Norconsult er Norges største rådgivende ingeniørselskap.

Technogarden ble etablert i 2003. Selskapet jobber primært med private og offentlige aktører innen teknologisektoren. Vi gjennomfører årlig rundt 700 konsulentoppdrag og 100 rekrutteringsoppdrag i Norge og Sverige.

Vi tror fleksibilitet er nøkkelen i fremtidens arbeidsmarked. Vi erfarer at mange ønsker å bygge sin karriere gjennom interessante prosjekter hos forskjellige bedrifter fremfor å knytte seg til en bestemt aktør. På samme måte vet vi at næringslivet også ønsker fleksibilitet gjennom å leie inn kompetanse og kapasitet i perioder hvor de trenger det. Enten det for å dekke spesialist-behov eller for å ta unna krevende topper i et prosjekt, så kan vi bistå. Technogarden har nærmere 20 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister til teknologiorganisasjoner i Norge.

Kultur og verdier

I Technogarden har vi en felles kulturplattform, LiVE, som består av elleve prinsipper for ledelse, verdier og etikk. Disse er grunnmuren for Norconsult-gruppens kultur. Plattformen presenterer kortfattede leveregler og er et utrykk for de holdninger alle medarbeiderne våre bærer med seg i sitt arbeid. Det handler om hvordan vi samarbeider med kollegaene og kundene våre, hvordan vi forholder oss til samfunnet og hvordan vi lykkes.

LiVE skal hjelpe alle våre medarbeidere til å ta gode valg og løse dilemmaer i det daglige arbeidet og setter fokus på utfordringer og muligheter.

Fremstilling av kulturplattformen Norconsult LiVe

Samfunnsansvar

Technogarden arbeider i henhold til internasjonale anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø, klima, natur og korrupsjon. Vårt etiske grunnprinsipp er at alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. 

Technogarden vurderer risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og hos forretningspartnere, som en del av selskapets årlige prosess for strategisk risikostyring. Technogarden vil som et datterselskap til Norconsult inngå i konsernets rapportering knyttet til samfunnsansvar. Konsernet gjennomfører aktsomhetsvurderinger og rapporterer i henhold til krav om dette.

Forretningspartnere, etter definerte kriterier, er pålagt å signere etikkerklæring som uttrykker standard for menneskerettigheter og arbeidsforhold. I land med høy risiko for korrupsjon og brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennomføres etisk bakgrunnssjekk av leverandør.  

Technogarden benytter Norconsult konsernets varslingskanal hvor eksterne eller egne medarbeidere kan varsle ved mistanke om overtredelse av slike forhold.

Bærekraft

For oss handler bærekraft om å ta hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Vi skal sette fokus på bærekraftige løsninger, enten det er i egen organisasjon eller når vi utfører oppdrag hos våre kunder. Vi fokuserer på fem områder:

  • Vi skal legge til rette for god balanse mellom jobb og fritid, og selskapet skal være kompromissløst på ansattes sikkerhet og helse.
  • Vi skal ha et inkluderende arbeidsmiljø og skal over tid øke diversiteten på de ulike nivåer i organisasjonen.
  • Vi skal være et godt sted å jobbe, vi skal legge til rette for medarbeider-involvering og sikre arbeidsplasser.
  • Vi skal redusere vårt fotavtrykk – innen 2030 skal Technogarden være klimanøytral.
  • Vi skal sikre at våre konsulenter har kompetanse på bærekraft, og vi skal gi noe tilbake til lokalsamfunnene hvor vi er representert.

Achilles-sertifiseringer: