Personvern og informasjonskapsler | Technogarden

Personvern og informasjonskapsler

Technogardens kunder, jobbsøkere og forretningspartnere er viktig for oss og vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. I det nedenstående vil vi forklare hvordan og hvorfor vi behandler informasjon om våre jobbsøkere og kunder, og hvordan vi tar hensyn til personvernet.

Vi vil kun benytte personopplysninger til formål som er saklig begrunnet i virksomheten og personopplysningene vil behandles i samsvar med Technogardens retningslinjer for personvern.

Denne personvernerklæringen gjelder for våre jobbsøkere, brukere av nettstedene og applikasjonene våre, og representanter for våre kunder og leverandører.  

Personvernerklæringen gjelder for alle selskaper i Technogarden-konsernet.

1. Hva er personopplysninger? 

Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til en enkeltperson. Direkte identifikatorer kan være navn, fødselsnummer, e-post eller andre personentydige kjennetegn. 

2. Hvem er ansvarlig for personopplysninger i Technogarden?  

Den som mottar personopplysninger og bestemmer hva personopplysningene skal brukes til, kalles en behandlingsansvarlig. Den behandlingsansvarlige skal påse at personopplysningene blir behandlet i henhold til de reglene som gjelder.

Når du søker på stillinger eller er kunde av Technogarden, er det Technogarden AS, Kjørboveien 29, 1338 Sandvika, som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine.

3. Hvilke personopplysninger behandler og lagrer vi?

Technogarden samler inn opplysninger som jobbsøkere og kunder selv gir/sender til oss personlig, eller ved at vi anvender en tredjepart slik som for eksempel Facebook eller LinkedIn. Nedenfor er en oversikt over noen av de personopplysninger vi behandler;

  • Technogarden samler inn opplysninger som jobbsøkere selv gir til oss (herunder fra tredjepart, slik som f.eks. LinkedIn og Facebook). Jobbsøkere registrerer følgende informasjon: CV, vitnemål, søknadsbrev, navn, e-post adresse, telefonnummer, arbeidserfaring, utdannelse, kompetanse, adresse, og det er disse Technogarden behandler.  
  • Technogarden har et CRM-system der vi registrerer informasjon om kundene våre. Denne informasjonen er: navn på virksomhet, kontaktinformasjon, navn på kontaktperson, epost, telefon og stillingstittel og oppdragshistorikk.

Som besøkende på våre nettsider, behandles ingen personopplysninger om deg bortsett fra i begrenset grad gjennom bruk av aggregert (ikke identifiserbar) informasjon og informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler brukes for å kunne gi våre besøkere av siden en best mulig kundeopplevelse og service. Etter «Lov om elektronisk kommunikasjon» er vi pålagt å informere våre besøkende om slik bruk. Les mer om dette under egen informasjon Cookies (se nederst på siden).  

4. Hva bruker vi opplysningene til? 

Technogarden vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med relevant lovgivning. 

Informasjonen du registrerer når du søker jobb i Technogarden brukes til å vurdere deg som kandidat for ledige stillinger utlyst på hjemmesidene våre og kommunisere med deg gjennom rekrutteringsprosessen.  

Informasjonen vi registrerer om våre kunder i CRM systemet blir brukt for å kunne yte bedre kundeservice og en effektiv kundebehandling.  

5. Hvem deler vi opplysninger med? 

Technogarden vil kunne dele informasjon knyttet til jobbsøknad og jobbsøknadsprosess med kunder og leverandører/tredjepart når dette er nødvendig for levering av våre tjenester, og under forutsetning av at de behandler dette iht. våre instruksjoner gjennom databehandleravtale. Technogarden vil for øvrig ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

6. Hvordan kan du få innsyn, endre eller slette opplysningene vi har om deg?

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager en feil eller ønsker innsyn i personopplysningene Technogarden har om deg, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss, dersom du ønsker at opplysninger skal slettes.

Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. 

Så lenge en bruker ikke protesterer skriftlig mot behandlingen av egne personlige data, vil personopplysninger bli lagret og behandlet av oss så lenge vi anser det for nødvendig for de formål som er omtalt i pkt. 4. Vær oppmerksom på at en arbeidssøker (bruker) kan være interessert i fremtidig rekruttering og for dette formålet kan vi lagre personopplysninger så lenge de anses å være av interesse for potensiell rekruttering. Hvis du som bruker ønsker at din personlige informasjon ikke behandles for dette formålet (fremtidig rekruttering), vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen i kapittel 10.

7. Informasjonssikkerhet

Technogarden har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern. Vi har tekniske og organisatoriske tiltak som beskytter dine personlige data mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang.

8. Personvernombud

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos administrerende direktør i hvert enkelt selskap i Technogarden. 
Det er utnevnt et personvernombud for Technogarden i Norge. Personvernombudets oppgaver er å sikre at Technogarden følger Personopplysningsloven (GDPR), og fungerer som en ressursperson både for virksomheten og de registrerte i spørsmål vedrørende personvern i Technogarden.

9. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon. 

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen.  

Technogarden er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Oslo i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett. 

10. Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til Technogarden på privacy@technogarden.no

Om cookies (informasjonskapsler)

Som bruker av vårt nettsted har du ifølge Ekomloven § 2-7 b krav på informasjon om hvilke cookies vi benytter og hvilken funksjon disse har. En cookie er en kort kode eller tekst som lagres i nettleseren når man bruker en nettside.

Alle brukere kan akseptere eller avslå å samtykke til lagring av cookies i sine nettleserinnstillinger: Følg denne beskrivelsen for å blokkere eller tillate lagring av cookies.

Statistikk og brukeranalyse

Som en del av vårt arbeid med å lage et brukervennlig nettsted, bruker vi Google Analytics for å se på bruksmønster til de som besøker nettstedet. Google Analytics er en nettanalyse-tjeneste som leveres av Google, Inc. 

CookieDomeneBeskrivelseDatabehandler
_gatechnogarden.noBenyttes til å skille brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer.Google Analytics
_gidtechnogarden.noBenyttes til å skille mellom brukere.Google Analytics

Google Analytics lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på vårt nettsted. Det er bare søkefrasene som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger knyttet til brukerne.

Google Analytics er satt opp med anonymizeIP, en funksjon som gjør at enkeltbrukere ikke kan identifiseres. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt datamaskin og dermed til en enkeltperson.

Google er ansvarlig databehandler for informasjonen de samler inn. Opplysningene som samles inn lagres på Googles servere og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.