Varslingskanal | Technogarden

Varslingskanal

Norconsult og Technogarden har opprettet en uavhengig varslingskanal (Speak Up) der man kan rapportere om bekymringsverdige forhold og eventuelle overtredelser av lover, regler og konsernets etiske retningslinjer. Gjennom den digitale varslingsløsningen kan du rapportere om bekymringsverdige forhold.

Link til Norconsult Speak Up:

Norconsult Speak Up (deloitte-halo.com)

Varslingskanalen ivaretas av Norconsults sin internrevisjon som har ansvar for all dokumentasjon i saken, og å sikre uavhengig behandling av saken. En varslingssak blir behandlet fortrolig og fulgt opp diskret og grundig.

Technogarden tar personvern på alvor og behandling av dine data vil være i samsvar med Technogardens til enhver tid gjeldende retningslinjer for personvern.