Faglig påfyll i hverdagen er viktig! | Technogarden

Faglig påfyll i hverdagen er viktig!

For å bli enda bedre i jobben vår gjennomfører vi regelmessige bedriftsbesøk. Dette gir oss en mulighet for å bli bedre kjent med spennende bedrifter, samt at det gir faglig påfyll. Vi i Technogarden er genuint interessert i å vite hva som skjer i lokalmiljøene rundt våre kontorer for å kunne gjøre en best mulig jobb for våre samarbeidspartnere, kolleger, ansatte og kandidater.

Det å komme seg ut av kontoret og treffe andre mennesker med stor interesse for sitt fagfelt er interessant, lærerikt og inspirerende, sier Terje Svarstad, avdelingsleder for Technogarden i Grenland.

Produksjon av, og tilgang til ren energi har stort fokus om dagen, enten det er fra vindmøller på land og til sjøs, tradisjonell vannkraft eller solenergi.

En av Technogardens tidligere konsulenter, Sverre Revhaug jobber nå som Maskinmester i Akershus Energi og er ansvarlig for Klosterfoss og Skotfoss kraftverk. Han vet alt om hva som foregår inne i den grå betongmassen og tar oss med på en omvisning.

Les også Slik sikrer Bonava seg de beste medarbeiderne

Sverre Revhaug, Maskinmester i Akershus Energi forteller om oppgraderingen av anlegget.

Klosterfoss Kraftverk

Klosterfoss kraftverk eies av Akershus Energi. Det ligger nederst i Skiensvassdraget og har et nedbørfelt på 10300 km2. Kraftverket ble satt i drift i 1969. Vannet som utnyttes kommer fra Øst-Telemark, Hjartdalsvassdraget, Sundsbarm og Tokke-Vinje.

I april 2013 vedtok styret en omfattende rehabilitering av kraftstasjonen. Det førte til store utskiftninger, og arbeidet pågikk fra våren 2014 til slutten av 2016.

Rehabiliteringen medfører en produksjonsøkning fra 65 til 73 GWh, og hadde en samlet prosjektramme på 185 millioner kroner.

Les også Technogarden besøker Kvilldal – et sted fylt med spenning

Smolt og ål i kraftverket

En konsekvens av denne produksjonsøkningen var nye konsesjonskrav og nye miljøtiltak for å få smolt og ål forbi kraftverket.

Det har lenge vært en fisketrapp ved Klosterfoss for fisk som vandrer oppover i elva, men for fisk som skal ned har det ikke vært annen vei enn over lukene.

Sverre håper de nye rørgatene som nå blir bygd, vil fungere bedre og sørge for at flere fisk når havet.

Her ser vi de nye rørene, det øverste er til ål, det underste til smolt og til høyre laksetrapp.

Det bygges to separate rør: Ett rør i vannspeilet for smolt (laks som er klar for utvandring til saltvann), og ett rør i bunnen for ål. Diameteren på rørene skal være om lag 90 cm, sier Maskinmester Sverre Revhaug om det spennende prosjektet.

Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget. Kunnskap om antall fisk, type fisk, størrelse, når fisken vandrer og andre forhold som har betydning for fiskevandring, som vannføring, temperatur vil nå bli tilgjengelig.

Les også To blir til fire!

Slik ser de nye fisketellerne i anlegget ut.

Jeg er opptatt av å bryte av hverdagens rutiner og komme meg ut av kontoret i en hektisk hverdag. Den gode dialogen med samarbeidspartnere, nåværende og tidligere kolleger er inspirerende for meg og noe av det beste med denne jobben, konkluderer en begeistret avdelingsleder for Grenland og Vestfold, Terje Svarstad.

Del på: