Sigbjørn Sivertsen | Technogarden

Sigbjørn Sivertsen

Sigbjørn er utdannet elektroingeniør og har fagbrev gr. L. Han har både praktisk og teoretisk erfaring innen byggebransjen. Sigbjørn har jobbet som elektriker, rådgivende ingeniør elektro (RIE) og med salg av både tjenester og programvare til byggebransjen, blant annet dimensjoneringsverktøyet Autodesk Robot Structural og ANSYS. Han har deltatt på oppføringen av nye Bodø Lufthavn og Flymuseet og blant annet prosjektert flere sykehusprosjekter. Sigbjørn har vært i Technogarden siden 2011 og jobber nå med konsulentutleie av teknisk personell til alle nivåer og displiner.

Kontakt

Telefon: +47 416 25 073
E-post: