Rekruttering

Technogarden er spesialisert på rekruttering av ledere og spesialister til private og offentlige aktører innen teknologisektoren. Vi vektlegger et tett og godt samarbeid med våre kunder, og erfarer at det skaper kreativitet, kvalitet og gode resultater. Samtidig skal alle kandidater oppleve å bli behandlet på en god, trygg og profesjonell måte i møte med oss.

Bjørn Harald Aadne

Gjennom snart 20 års virksomhet har vi opparbeidet oss en betydelig kandidatbase og et stort nettverk. Vi har en solid forståelse for den type virksomhet og miljøer teknologisektoren representerer. Våre medarbeidere har mange års erfaring fra rekrutteringsbransjen, og er verdifulle sparringspartnere både for kunder og kandidater.

Søker blir ivaretatt på en personlig og profesjonell måte

Alle kandidater skal oppleve at de blir behandlet på en god og profesjonell måte når de er i kontakt med oss – enten det dreier seg om en åpen søknad eller som kandidat til en utlyst stilling. Strukturerte intervjuer, tydelige tilbakemeldinger og informasjon om fremdrift i prosessene er vårt varemerke. I tillegg kan vi være en rådgiver for deg i forbindelse med muligheter i jobbmarkedet og hvordan du skal forberede deg og lykkes i en jobbsøkerprosess.

Som kunde får du en samarbeidspartner som tenker helhetlig

Vi lever i et samfunn hvor kompetanse, fleksibilitet og individuell frihet i økende grad preger arbeidslivet. Da blir det å finne rett person til rett posisjon stadig viktigere. Fortsatt vil formell kompetanse og erfaringsbakgrunn være viktig. Imidlertid vil personlige egenskaper og holdninger i kombinasjon med organisasjonskultur, verdier, arbeidsmiljø og kolleger vektlegges i større grad for å bygge et vinnerteam.

Det er viktig for oss å levere gode prosesser og kandidater til våre kunder

Vi er opptatt av kvalitet og profesjonalitet i våre prosesser, og er bevisste på at vi er kundens forlengede arm i gjennomføringen av rekrutteringsprosessene. Både kunder og kandidater skal føle seg vel ivaretatt gjennom hele rekrutteringsprosessen.

I Technogarden har vi fokus på å ha en solid forståelse for fagene og posisjonen vi skal rekruttere til. Vi ønsker innsikt i den organisasjon og det miljøet kandidaten skal lykkes i. Derfor bruker vi gjerne litt ekstra tid innledningsvis for å ha et solid grunnlag for search og kandidatkontakt.

Rekrutterte ny salgsdirektør

Technogarden gjennomfører årlig om lag 100 rekrutteringer på forespørsel fra våre kunder.

Ny salgsdirektør til Roxtec AS

Samarbeider med Norconsult

Benytter profesjonelle og grundige metoder for gjennomføring av rekrutteringsprosessen.

Et tett samarbeid mellom Norconsult og Technogarden

Måler kvaliteten

Det er nettopp gjennom trivsel, samhandling og kompetanse Rosvold best kan måle kvaliteten hos Technogarden.

Slik sikrer Bonava seg de beste medarbeiderne