Rekruttering | Technogarden

Rekruttering

Technogarden er spesialisert på rekruttering av ledere og spesialister til private og offentlige aktører innen teknologisektoren. Vi vektlegger et tett og godt samarbeid med våre kunder, og erfarer at det skaper kreativitet, kvalitet og gode resultater. Samtidig skal alle kandidater oppleve å bli behandlet på en god, trygg og profesjonell måte i møte med oss.

Bjørn Harald Aadne

Gjennom snart 20 års virksomhet har vi opparbeidet oss en betydelig kandidatbase og et stort nettverk. Vi har en solid forståelse for den type virksomhet og miljøer teknologisektoren representerer. Våre medarbeidere har mange års erfaring fra rekrutteringsbransjen, og er verdifulle sparringspartnere både for kunder og kandidater.

Søker blir ivaretatt på en personlig og profesjonell måte

Alle kandidater skal oppleve at de blir behandlet på en god og profesjonell måte når de er i kontakt med oss – enten det dreier seg om en åpen søknad eller som kandidat til en utlyst stilling. Strukturerte intervjuer, tydelige tilbakemeldinger og informasjon om fremdrift i prosessene er vårt varemerke. I tillegg kan vi være en rådgiver for deg i forbindelse med muligheter i jobbmarkedet og hvordan du skal forberede deg og lykkes i en jobbsøkerprosess.

Som kunde får du en samarbeidspartner som tenker helhetlig

Vi lever i et samfunn hvor kompetanse, fleksibilitet og individuell frihet i økende grad preger arbeidslivet. Da blir det å finne rett person til rett posisjon stadig viktigere. Fortsatt vil formell kompetanse og erfaringsbakgrunn være viktig. Imidlertid vil personlige egenskaper og holdninger i kombinasjon med organisasjonskultur, verdier, arbeidsmiljø og kolleger vektlegges i større grad for å bygge et vinnerteam.

Det er viktig for oss å levere gode prosesser og kandidater til våre kunder

Vi er opptatt av kvalitet og profesjonalitet i våre prosesser, og er bevisste på at vi er kundens forlengede arm i gjennomføringen av rekrutteringsprosessene. Både kunder og kandidater skal føle seg vel ivaretatt gjennom hele fasen.

Vi har fokus på å ha en solid forståelse for fagene og posisjonene vi skal rekruttere til. Vi ønsker innsikt i den organisasjon og det miljøet kandidaten skal lykkes i. Derfor bruker vi gjerne litt ekstra tid innledningsvis for å ha et solid grunnlag for search og kandidatkontakt.

Rekrutteringsprosessen

Vi følger opp og gjennomfører rekrutteringsprosessen fra A-Å, og ivaretar kunder og kandidater den første perioden etter oppstart. Vi kan tilpasse prosessen etter behov når det gjelder antall intervjuer og tester, hvordan vi jobber mot kunder og kandidater, samt tidsforbruk.

Vi gjennomfører strukturerte intervjuer, eventuelt i kombinasjon med caseoppgaver, personlighets- og evnetester samt grundig referansesjekk.

Vårt fokus, kandidat- og kundenettverk, samt mangeårige erfaringsbakgrunn er i all hovedsak fra teknologimiljøer og IT- bransjen, noe som skiller oss fra en del av våre konkurrenter som har et bredere nedslagsfelt. 

Om ønskelig kan vi også tilby delprosesser som:

 • Vurdering og sluttintervjuer av finalekandidater
 • Evne- eller personprofiltester
 • Sammensetning av team og teamprofiler
 • Rene search-prosesser mot en bestemt målgruppe eller individer

Eksempler på stillinger vi har rekruttert til:

 • Regiondirektør
 • FO direktør
 • Prosjektdirektør
 • Prosjekteringsleder
 • Salgsdirektør
 • Salgssjef
 • Salgsingeniør
 • Fagspesialist diverse disipliner
 • Supply Chain Manager
 • Innkjøpssjef
 • Produksjonssjef
 • QA sjef