Brenner du for Fullstack utvikling?

Fullstack utvikler (AWS,Node.js,react.js)

Brenner du for Fullstack utvikling?

SOFTWARE DEVELOPER (AWS, Node.js, React.js)
Responsibilities:

  • Design, develop and maintain scalable and secure web applications on AWS using Node.js and Typescript
  • Experience with AWS and proficiency in utiliazing various AWS serverless services (Lamda, API Gateway, CloudFront,S3,..)
  • Experience with Node.js (Typescript) and React.js (Typerscript)
  • Integrate with Adobe AEM to create seamless user experiences.
  • Adhere to agile methodologies, participating in sprint planning, stand-up meetings and code review
  • Collaborate with cross-functional teams to drive the implementation of new features and enhancements.
  • Write clean, efficient,testable and well documented code. With focus on maintainability and performance
  • Experience with Domain-driven design is a plus
  • Stay up-to-date with the latest trends and best practices in software development. Incorporating relevant insights into work processes.

Technogarden er et av Norges ledende konsulent- og rekrutteringsselskap rettet mot IKT og teknisk sektor. Vi er representert med 12 kontorer i Norge og Sverige og har rundt 600 medarbeidere, primært ingeniører, IT konsulenter og prosjektadministrativt personell. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig i prosjektposisjoner ute hos våre kunder. En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter. Våre kunder – både innen rekruttering og konsulentutleie – spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS – Norges største rådgivende ingeniørselskap.

Søk Jobb

Kontakt

Profil bilde av Frank Baartvedt

Frank Baartvedt

Telefon: +4792028633

E-post:

Del på: