Er du en allsidig og kodenær Tech Lead?

Tech Lead

Er du en allsidig og kodenær Tech Lead?

Kunden er vår avdeling for digital innovasjon og utvikling og har som mål at kunden skal ta en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. Vi utvikler helt nye løsninger internt hos kunden, ut mot kunder og oppdragsgivere og gjennom forskningsprosjekter. GeoHub er vår egenutviklede skyplattform som består av en rekke digitale produkter som digitaliserer de ulike stegene i den geofaglige verdikjeden og sikrer datakvalitet. Det er to sentralte et multitenant SaaS-løsning for planlegging og samarbeid rundt grunnundersøkelser, og en IoT-løsning for
sanntidsovervåkning av kritisk infrastruktur.
Kundens tech stack per i dag:
• Språk og rammeverk: Python, React, Node.js, Typescript
• Lagring: PostgreSQL, PostGIS, Timescale, Azure Blob Storage
• Utviklerverktøy: Azure Devops (Boards, Repos, Pipelines, Artifacts), Azure Container Registry, Unleash
• Monitorering: Grafana, Loki, Prometheus, Sentry, Clarity
• Autentisering/Autorisering: Keycloack, Azure Active Directory, Oauth2
• Plattform and infrastruktur: Azure Kubernetes Service, Docker, FluxCD, Kustomize, Azure
• Bicep, Cloudflare

Vi ser etter en allsidig og kodenær tech lead som kan bistå oss i arbeidet med å videreutvikle og sette teknologisk retning for plattformen og de ulike produktene. Du vil få overordnet ansvar for valg av arkitektur og teknologi, jobbe med løsningsarkitektur på tvers av produktene og bidra inn som utvikler der det trengs. Du vil jobbe tett sammen med produkteiere, utviklere og andre interessenter på tvers av produktteamene. Det er viktig at du er flink til å kommunisere og kan hjelpe produkteiere og teamet til å finne gode løsninger, bryte ned komplekse oppgaver og fasilitere gode diskusjoner og beslutningsprosesser.
Omfanget for oppdraget er 100% og varigheten er langvarig med seks måneders avtaleperiode og mulighet for forlengelser. Arbeidssted er kundens lokaler i Nydalen og i noen grad hjemmekontor. Oppstart vil kunne være alt fra umiddelbart til 1-2 måneder frem i tid.

Technogarden er et av Norges ledende konsulent- og rekrutteringsselskap rettet mot IKT og teknisk sektor. Vi er representert med 12 kontorer i Norge og Sverige og har rundt 600 medarbeidere, primært ingeniører, IT konsulenter og prosjektadministrativt personell. Våre medarbeidere jobber hovedsakelig i prosjektposisjoner ute hos våre kunder. En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort nettverk og mange interessante prosjekter. Våre kunder – både innen rekruttering og konsulentutleie – spenner fra store, internasjonale konsern til små og mellomstore bedrifter og virksomheter innen offentlig sektor. Technogarden er et heleid datterselskap av Norconsult AS – Norges største rådgivende ingeniørselskap.

Søk Jobb

Kontakt

Profil bilde av Marcus Andersen

Marcus Andersen

Telefon: +4747243905

E-post:

Del på: