Vil du delta i digitaliseringen av Norges største rådgivermiljø som senior prosjektleder/porteføljeforvalter IT?

Senior Prosjektleder/Porteføljeforvalter IT

Vil du delta i digitaliseringen av Norges største rådgivermiljø som senior prosjektleder/porteføljeforvalter IT?

I Norconsult har vi store ambisjoner om å styrke vår markedsposisjon ytterligere i årene fremover. Dette krever fortsatt teknologisk utvikling og ikke minst gode IT systemer og verktøy.

IT-avdelingen har ansvaret for å følge opp og støtte interne strategiske IT prosjekter i konsernet. Fremover vil dette arbeidet bli organisert som et prosjektkontor (PMO), som utfører porteføljestyring, prosjektsikring og rapportering. Til å lede og utvikle dette søker vi nå en senior prosjektleder/porteføljeforvalter med solid erfaring fra tilsvarende arbeide.

Dine viktigste oppgaver vil være:

 • Bistå med løpende kvalifisering og sikring av forprosjekter og prosjekter.
 • Ivareta samlet oversikt over prosjektporteføljen, herunder rapportere status.
 • Utvikle og vedlikeholde metodebeskrivelser, verktøy og malverk for prosjektstyring og veilede prosjektledere i dette.

Som vår nye porteføljeforvalter/leder PMO har du en bakgrunn og egenskaper som kan beskrives ved:

 • Solid erfaring fra ledelse av IT-prosjekter
 • God kompetanse på metodikk og kvalitetssikring
 • Høyere utdannelse, gjerne også med tilleggsutdannelse innen prosjektledelse
 • Erfaring med anskaffelser, kontraktsarbeid og styring av leverandører
 • Gjerne personalledererfaring

Hos oss vil du få:

 • Mulighet til å bygge opp et drivende godt PMO-miljø
 • Ta prosjektlederansvar for enkelte IT prosjekter
 • Bli en del av IT avdelingens ledergruppe
 • Stor fleksibilitet i arbeidshverdagen
 • Mulighet for eierskap i Norges største rådgiverfirma
 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Godt arbeids- og sosialt miljø. Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag,

bedriftshytter mm.

Innsendelse av søknad: Søknad med CV sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider innen 10. juni. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.
Søknader vil bli behandlet fortløpende. Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte IT-direktør Geir Hellum, tlf. 92832651, eller vår rekrutteringsrådgiver Bjørn Harald Aadne, tlf. 48076515
Arbeidssted er primært ved konsernets hovedkontor i Sandvika.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre 5 500 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Søk Jobb

Kontakt

Profil bilde av Bjørn Harald Aadne

Bjørn Harald Aadne

E-post:

Del på: