Technogarden har vunnet rammeavtale med Gassnova | Technogarden

Technogarden har vunnet rammeavtale med Gassnova

Technogarden, med PA-selskapet Technogarden Albatross Prosjektledelse i front, har vunnet rammeavtale for ressurs-innleie med Gassnova. Rammeavtalen skal dekke Gassnovas behov for ressurs-innleie i forbindelse med gjennomføring av regjeringens fullskala CCS-prosjekt, Langskip.

Gassnova er statens foretak for CO2-håndtering, en faglig rådgiver for Olje- og energidepartementet. De legger til rette for utvikling av teknologi, og kompetanse som kan sikre kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger for fangst og lagring av CO2.

Illustrasjon: Gasnova SF

Gassnova har siden 2014 samarbeidet tett med industrien for å få på plass det som kan bli Europas første industrielle prosjekt for karbonfangst og lagring.

Skal fange og lagre CO2

Målet med prosjektet er å bane vei for nye CCS-prosjekter slik at sannsynligheten for å nå målene i Parisavtalen øker. Alle som er involvert i Langskip CCS er forpliktet til å dele kunnskap og erfaring utover det som er vanlig for et industriprosjekt.

I første omgang er det planlagt at CO2 skal fanges fra Norcems sementfabrikk i Brevik. Deretter skal CO2 transporteres med skip til et landanlegg i Øygarden kommune før den vil gå i en rørledning til et lager som ligger ca. 3000 meter under havbunnen i Nordsjøen.

Lagringskonsortiet Northern Lights, som er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total – er ansvarlig for transport og lagringsdelen av prosjektet.

Et samarbeid innen høyteknologi og innovasjon

Technogarden Albatross Prosjektledelse fronter avtalen, med støtte av hele Technogarden-gruppen. I tillegg har de med seg et par utvalgte underleverandører for å sikre bred teknologisk dekning.

Dette er en prinsipielt viktig avtale for oss. Avtalen kommer som et resultat av vår satsing mot en del av norsk industri som investerer mye for tiden, sammen med batteriproduksjon, legemiddel og hydrogen. Den er også et viktig steg i vår vekststrategi innen prosjektlederfaget, og vil gi spennende muligheter for nye prosjektlederkandidater.

Peder Berntzen, Administrerende direktør i Technogarden Albatross Prosjektledelse.
Peder Leite Berntzen
Peder Berntzen, Administrerende direktør i Technogarden Albatross Prosjektledelse.

Gassnova skriver i tildelingsbrevet at Technogarden Albatross Prosjektledelse har levert et meget godt tilbud med god kapasitet på alle fagområder og god beskrivelse av hvordan oppdraget er tenkt løst. Selskapets referanser, erfaring med ressurs-innleie og vår forvaltning av kunder og rammeavtaler vektlegges også i tildelingen.

Vi er veldig glade for at vi har vunnet denne rammeavtalen. Technogarden har jobbet med Gassnova tidligere, og vi ser nå frem til nye spennende oppdrag for en kunde som representerer høyteknologi og innovasjon. Denne avtalen gir oss mulighet til å levere tjenester innenfor fagområder som er attraktive for konsulenter både hos oss, og hos våre samarbeidspartnere

Kathrine Duun Moen, Administrerende direktør i Technogarden.

Rammeavtalen har en varighet på to år, med opsjon på ytterligere 1+1 år.

Del på: