Technogardens håndtering av korona-situasjonen | Technogarden

Technogardens håndtering av korona-situasjonen

Det er utfordrende tider for oss alle, og koronaviruset har snudd den norske hverdagen på hodet på bare få dager. Vi må ta vare på hverandre i denne tiden, og har et felles ansvar for å redusere spredning av smitte. Av hensyn til våre kunder, kandidater medarbeidere og øvrige omgivelser har derfor Technogarden iverksatt tiltak for å redusere risikoen for smittespredning. 

Technogarden følger nasjonale og lokale myndigheters tiltak og retningslinjer i forbindelse med koronautbruddet. Vi holder daglig drift i gang og holder løpende kontakt med kunder og samarbeidspartnere i forhold til prosessene vi jobber med.

Vi takker alle våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere for det gode samarbeidet vi har, og felles forståelse for hvordan vi sammen skal kunne håndtere de utfordringer vi står overfor. 

https://www.norconsult.no/aktuelt/nyheter/norconsults-handtering-av-korona-situasjonen/

Del på: