Tett samarbeid i mer enn 10 år | Technogarden

Tett samarbeid i mer enn 10 år

ABB Skien er en av Telemarks største private arbeidsgivere, og med over 600 ansatte er de en hjørnesteinsbedrift i Grenland og en av bærebjelkene i det norske ABB- systemet. Technogarden avdeling Porsgrunn har de siste ti årene vært en sterk samarbeidspartner med konsulent-tjenester.

Magne Saxegaard, Technology Manager R&D, til venstre i bilde. Her sammen med noen av sine kolleger. Totalt 7 ansatte i avdelingen på ca. 30, er rekruttert gjennom samarbeidet med Technogarden.

ABBs mellomspenningsfabrikk, i ABB kalt Skien Syd, leverer ring-kabelanlegg og nettstasjoner for sekundær kraftdistribusjon. E-verk, sol- og vindkraftprodusenter over hele verden er de viktigste kundegruppene.

ABBs lavspenningsfabrikk, kalt Skien Nord, utvikler og leverer sikringslister til industri og e-verk, samt designer og bygger elektriske tavler til kunder over hele verden, innen industri, offshore og marine.

Leder i ABB ble selv rekruttert av Technogarden

Technogarden i Porsgrunn ved kontorleder Terje Svarstad, har i perioden rekruttert flere titalls konsulenter til ABB Skien. De fleste med en ingeniørutdanning på bachelor- eller masternivå innen elektro/elkraft og maskin. Technogarden har en stor bredde i sin leveranse. Alt fra nyutdannede ingeniører til konsulenter med doktorgrad har blitt rekruttert i løpet av disse årene

Magne Saxegaard, R&D (Research & Development) Technology Manager i ABB, ble selv rekruttert fra Technogarden. Etter at han selv ble leder, har samarbeidet med Technogarden fortsatt.

Les også Faglig vekst i ulike oppdrag

Leverte utviklingsressurser til prosjekt

– ABB i Skien har hatt et godt samarbeid med Technogarden i mange år. Et eksempel er et prosjekt vi startet i 2017 hvor ABB trengte ekstra utviklingsressurser innen mekanisk konstruksjon, bygging av prototyper og elektro-teknisk testing for tilpasning av en kundespesifikk løsning, sier Magne Saxegaard.

-To konsulenter, begge med mastergrad (MSC) fra Universitet i Sør Øst Norge (USN) innen maskinfag og elkraftteknikk ble presentert inn til ABB. Begge konsulentene ble medlemmer i en prosjektgruppe på ti ingeniører, der både egne ansatte ved ABB’s Teknologisenter i Skien og internasjonale kolleger jobbet sammen i omtrent ett år. Produktet ble utviklet, testet og godkjent i henhold til kundens ønsker og krav.                

Technogarden identifiserte raskt vårt behov og presenterte egnede kandidater. Prosessen var god og effektiv.

Magne Saxegaard, R&D Technology Manager, ABB