Engineering | Technogarden

Engineering

Som konsulent i Technogarden bygger du din karriere sammen med oss. Vi bistår deg med å finne frem til prosjekter og oppdragsgivere som passer deg og den retningen du ønsker for din karriere. Hos oss får du tilgang til et nettverk av kunder og samarbeidspartnere med interessante prosjektmuligheter. Vi er en stor og profesjonell aktør som har rammeavtaler med de største industrielle aktørene i Norden.

Utleie av Ingeniører og tekniske spesialister

Ansatt konsulent eller underleverandør

Våre konsulenter engasjeres på store og små prosjekter innen teknisk sektor, både i Norge og utenlands. Her får du muligheten til å engasjeres i et stort prestisje-prosjekt som strekker seg over flere år, eller du kan løse interessante oppgaver i et lite og tidsbegrenset prosjekt. Det er stor variasjon i våre oppdrag og mulighetene er mange!

Sammen med deg kartlegger vi den kompetansen du besitter, og finner frem til oppdrag og prosjekter som innebærer at du får utnyttet din kunnskap og kompetanse samtidig som du utvikler deg videre. En ansettelse hos oss gir deg tilgang til et stort kundenettverk og mange spennende prosjekter og organisasjoner. Det vil gi deg en rask og effektiv karriereutvikling som du vil ha glede av i mange år.

Vi kan tilby ulike former for tilknytning til oss. Du kan bli fast ansatt eller du kan tilby dine tjenester som underleverandør gjennom eget selskap.

Som kunde får du tilgang til de dyktigste ingeniørene og fagspesialistene

Ved å leie våre konsulenter får du som kunde tilgang til dyktige ingeniører med riktig kompetanse innenfor sitt fagområde, som raskt vil bidra i nye prosjekter. Som kunde av Technogarden vil du få både fleksibilitet, økt effektivitet og forutsigbarhet i prosjektene. I tillegg får du raskt tilgang på kompetanse du selv ikke besitter.

Vi er en multidisiplin leverandør av konsulenttjenester. Våre konsulenter dekker alle faser i et industriprosjekt fra konseptstudier og tidligfase, til ferdigstillelse og overlevering.

Karriereutvikling

Du kan bygge din karriere gjennom spennende prosjekter hos ulike selskap.

Faglig vekst i ulike oppdrag

 

Et vellykket samarbeid

Les mer om vårt årelange samarbeid med en av våre kunder som er ledende innen kraft og automasjonsteknologi.

Tett samarbeid i mer enn 10 år