Faglig vekst i ulike oppdrag | Technogarden

Faglig vekst i ulike oppdrag

Anders Pedersen er fagskoleingeniør med bred kompetanse innenfor byggfaget. I tillegg har han lang erfaring som elektriker Gruppe L. I 2016 kom Anders i kontakt med Technogarden og han ble tilbudt sitt første prosjektoppdrag ute hos kunde. Siden den gang har han vært involvert i mange spennende prosjekter av ulik størrelse.

Anders Pedersen forteller om mulighetene som prosjektingeniør i Technogarden.

Det startet med et oppdrag for Mesta på et prosjekt innen jernbane. Prosjektet var utrolig spennende med en bratt læringskurve. Neste oppdrag var hos Eltel Rail & Road hvor jeg fikk være med på to store utbygginger av jernbanelinjer.



Anders Pedersen, Prosjektingeniør Technogarden

I Caverion deltok han på utbyggingen av det nye nasjonalmuseet på Aker Brygge, et nasjonalt historisk monument. Oppdraget bestod av kvalitetoppfølging på dokumentasjon og andre forefallende administrative oppgaver.

Deretter dro jeg på oppdrag for det som den gang het Hafslund Nett (nå Elvia) og arbeidet på deres største prosjekt kostnadsmessig gjennom tidene. AMS-prosjektet der samtlige 800 000+ målere skulle skiftes. Der jobbet jeg som spesial-saksbehandler i et team som løste faglige utfordringer knyttet til målerbytte. For meg var dette svært lærerikt med mye ny informasjon. Vi måtte løse problemer uten en «fasit», forteller Anders entusiastisk.

Nå er han igjen på oppdrag hos Elvia som prosjektingeniør. Der kontrolleres og korrigeres  kart over nettkomponenter tilhørende Elvia. Et interessant oppdrag hvor han får brukt sin kompetanse innen både geomatikk og kunnskap om det elektriske nettet.

Les også Tett samarbeid i mer enn 10 år

Bred kompetanse i Technogarden

Vanligvis jobber Anders på kundens lokasjon, men nå arbeider han fra hjemmekontor på grunn av korona-pandemien.

Jeg er svært fornøyd med å få arbeide hos Norges største nettselskap hvor jeg har lært utrolig mye og har fått benyttet kompetansen min på en tilfredsstillende måte. Flott arbeidsmiljø og gode kolleger er det også.

Anders Pedersen, Prosjektingeniør Technogarden

Ellers er konsulenthverdagen som å jobbe hos hvilken som helst annen arbeidsgiver. Forskjellen er at man er der for en periode, og at man etter endt oppdrag får sjansen til å bli med på noe nytt og spennende.

Oppdragene har gitt meg innblikk i mange forskjellige felt innenfor ingeniørfaget,. Jeg har hele tiden lært noe nytt og fått en bredere kompetanse. Konsulentlederne i Technogarden har vært flinke til å følge opp og sørget for at jeg har trivdes i de oppdragene jeg har vært i. De har også funnet passende og spennende oppdrag hvor jeg har vokst faglig, sier Anders avslutningsvis.

Les også Hvordan lykkes som konsulent i et fleksibelt arbeidsmarked?