Hvordan lykkes som konsulent i Technogarden

Hvordan lykkes som konsulent i et fleksibelt arbeidsmarked?

Vi i Technogarden tror fleksibilitet er nøkkelen i fremtidens arbeidsmarked. Vi erfarer at stadig flere ønsker å bygge sin karriere gjennom interessante prosjekter hos ulike aktører. På samme måte opplever vi at næringslivet vil ha fleksibilitet gjennom å leie inn kompetansen i den perioden de trenger det. Det kan være for å enten dekke et spesialist-behov eller for å ta unna krevende topper i et prosjekt.

Om du ikke får «gullklokka» for lang og tro tjeneste, er kompetansen, erfaringene, opplevelsene og karrieremulighetene som konsulent gull verdt. Hva kan være greit å vurdere hvis du skal starte en utviklende karrierereise som konsulent?

Bli kjent med deg selv

Hva er dine styrker og svakheter? For å finne ut dette på en litt mer interessant måte enn å liste opp tilfeldige ord på et papir, kan du gi deg selv en utfordring. Neste gang du forlater en jobbsituasjon hvor du føler deg fornøyd med situasjonen eller resultatet, tenk igjennom hva som fikk deg til å føle deg slik. Klarer du beskrive dette har du trolig funnet en styrke i deg som du kan ta med deg videre.

Det samme kan du gjøre i en situasjon hvor du ikke følte deg fornøyd eller tilfreds. Hva var det som fikk deg til å føle deg slik? Husk at det ikke er meningen at man skal være god på alt. Det viktigste er å ha en bevissthet rundt styrker og svakheter, og hvor det eventuelt er utviklingspotensialet. Dette kan være til hjelp når du senere skal velge oppdragsgiver eller hvilke prosjekter du påtar seg.

Ha et klart bilde av hvilken kompetanse du vil utvikle

Om du har et konkret mål om hvilken kompetanse du vil bruke, utvikle og bygge, er det lettere å ta strategiske og målbevisste valg. Du vil være bedre rustet til å velge de prosjektene som du har størst mulighet til å lykkes i, og som vil gi deg mest mulig vekst og karriereutvikling. For å finne ut hva det er kan du notere deg hvilke situasjoner og arbeidsoppgaver du trives best i. Når føler du at du får bruke kompetansen din på best mulig måte?

Les også Faglig vekst i ulike oppdrag

Vær tålmodig

Tåler du korte perioder med uforutsigbarhet rundt oppdrag, eller blir du stresset bare ved tanken på å ikke vite hva og når neste prosjekt blir? Velger du en samarbeidspartner med stor tilgang til kunder og prosjekter innen det fagområdet du jobber i, vil du med stor sannsynlighet ikke trenge å vente altfor lenge mellom prosjektene. Men, noen ganger må du ha is i magen og en dråpe tålmodighet. En arbeidsgiver vil aldri tjene på at du står uten prosjekter og vil som oftest jobbe hardt for å finne de rette prosjektene for deg.

Evne til å finne tilhørighet og eierskap

Dette er viktige områder for blant annet motivasjon i jobbhverdagen. Det er en fordel å ha evne til å finne en tilhørighet selv for en kort periode. Noen prosjekter går over mange år, mens andre har en kortere tidsramme. Ofte må du raskt sette deg inn i både kultur, metode og andre forhold som definerer en arbeidsplass. Som regel går dette veldig bra og man møter mennesker som tar deg godt imot og inkluderer deg som en av sine egne. Likevel er det viktig at du har en oppdragsgiver du kan støtte deg på og som tar din trivsel på alvor dersom dette skulle oppleves utfordrende.

Les også Selvstendig konsulent i Technogarden IT

Velg et konsulentselskap med godt fotfeste i bransjen

Finn en arbeidsgiver eller samarbeidspartner du ser for deg at du kan trives med over en lang periode. Et profesjonelt konsulentselskap som ser deg og din kompetanse kan være din trygge plattform mens du bygger din karriere. Gjerne noen med bredde som kan tilby allsidige oppgaver. Da vil du øke dine muligheter for å ha løpende prosjekter og du slipper å måtte vente i lang tid mellom hvert prosjekt.

Kontakt oss om du lurer på hvordan det er å jobbe som konsulent i Technogarden.