Selvstendig konsulent i Technogarden IT | Technogarden

Selvstendig konsulent i Technogarden IT

Jan Kasper Martinsen har doktorgrad i computer science og en lang karriere innen systemutvikling. Han har arbeidet som konsulent innen bank, finans, telecom og forsvarsindustrien. Jan Kasper er en fremragende konsulent, og trives når han kan starte i et nytt prosjekt og gå løs på nye utfordringer. Han er flink til å formidle og framstille stoff både muntlig og skriftlig, og han er meget analytisk.

Jan Kasper Martinsen
Jan Kasper Martinsen har doktorgrad i computer science og tar oppdrag på vegne av Technogarden IT.

Har alltid hatt full beskjeftigelse som konsulent

Jan Kasper tar roller som både formidler og leder, og han jobber like godt selvstendig som i team. Han drar utviklingsprosjekter alene og sammen med andre, og er en konsulent som tar eierskap til prosjekter og leveranser. Multitasking og rask veksling mellom ulike arbeidsoppgaver er noe han trives med.

Jan Kasper har gjennomført flere oppdrag for Technogarden IT. Et av de siste var i Nordea, hvor teamet han deltok i arbeidet med utvikling av en ny nettbankløsning for de nordiske landene, med mest mulig bruk av felles komponenter, men med integrasjon mot lokale, nasjonale systemer. Han startet som selvstendig konsulent i 2007 og har god erfaring med å jobbe på oppdragbasis, og sier at han alltid har hatt full beskjeftigelse.

Les også Innleie som en løsning på kundens utfordring

Kompetansebygging er alfa og omega

Du må være litt kelner og gjøre det kunden ønsker, er Jan Kaspers erfaring. Når du jobber med systemutvikling, er det samtidig viktig å holde seg oppdatert på det teknologiske området. Kompetanse som var etterspurt for noen år siden, blant annet «Pearl», er lite i vinden i dag. Som konsulent må du være glad i å lære deg nye ting for å holde det gående. Den akademiske erfaringen har hjulpet Jan Kasper i så måte. Han var avhengig av å produsere «papers», og ble flink til plukke opp trender og nye teknologier raskt.

Nye verktøy er som regel ikke så veldig forskjellige fra de gamle, men de kan være satt inn i andre rammeverk og med bruk av nye ord og uttrykk.

Jan Kasper Martinsen, Systemutvikler.

Jan Kasper er en utpreget lagspiller, en «people person», og en forkjemper for agil utvikling. Når det gjelder fremtidige teknologier, er han opptatt av Internet of Things, og mener det kommer til å påvirke samfunnet i betydelig grad. Det er et område vi IT-konsulenter bør følge tett og bygge opp kompetanse innen.