Innleie som en løsning på kundens utfordring | Technogarden

Innleie som en løsning på kundens utfordring

Transform er et innovativt og kreativt selskap som utvikler e-læringsløsninger. De hadde behov for å ansette en systemutvikler og tok kontakt med Technogarden for å leie inn konsulenter mens rekrutteringen pågikk. Selskapet har hatt økende etterspørsel over en lang periode, samt at etterspørselen økte ytterligere under Covid19-situasjonen. Denne utfordringen løste Technogarden IT ved å leie ut flere av sine dyktige konsulenter. En av disse var Magnus Adler.


Magnus Adler, systemutvikler og selvstendig konsulent velger prosjekter som er faglig interessant og givende. Resten av tiden bruker han på de nyeste teknologiene

Magnus har studert informatikk ved NTNU, og har erfaring fra konsulentbransjen. Etter å ha vært ute i flere kundeprosjekter, ble det klart at han ønsket å styre mer av virksomheten selv. Det gir han spillerom til å balansere jobb og fritid. I tillegg gir det han mulighet til å velge hvilke prosjekter og oppdrag han ønsker å ta på seg. Sammen med en tidligere kollega valgte han derfor å starte for seg selv gjennom et eget selskap som tilbyr kompetanse innen systemutvikling til bedrifter. Det passer godt inn i Technogardens modell for IT, som setter pris på selvstendige konsulenter vi kan hjelpe inn i interessante prosjekter.

Les om Selvstendig konsulent i Technogarden IT

Bisto kunden med e-læringsløsning

Vår oppdragsgiver, Transform, hadde behov for å endre en kundespesifikk e-læringsløsning fra å kjøre interaktivt i real-time, til å bli en «singel» løsning som eleven tar på egen hånd. Målet var at elevene skulle ta kurset alene uten styring fra lærerens side.  Magnus assistere Transform med å utføre utviklings- og endringsarbeidet som måtte gjøres. I regi av Transform, endret de brukeropplevelsen fra en flerbrukerorientert løsning, til en som passet for enkeltbrukere.

Faglig utvikling er viktig for suksess

Magnus har en samboer som også jobber innen IT-bransjen. De trives når de kan ta hunden med på lange og gode turer i marka, men han må innrømme at mye av tiden hjemme går med på hobbyprosjekter og egenutvikling. Her kan Magnus sette søkelys på de nyeste teknologiene. Som nylig oppstartet selvstendig konsulent er Magnus opptatt av å kunne bruke den økte friheten til å ta de prosjektene han ser på som faglig interessante og givende.

Magnus ferdigstilte prosjektet sitt i Transform etter planen, og alle parter var fornøyd med løsningen. Technogarden IT ønsker Magnus og Transform lykke til videre, og ser frem til et godt samarbeid i fremtiden.