Mattias Allebert, en dyktig og løsningsorientert planlegger | Technogarden

Mattias Allebert, en dyktig og løsningsorientert planlegger

Technogarden er til både for kunder og våre ansatte, og rollen vår er å bidra til gode resultater og bedre prosjektgjennomføring. I tillegg har vi fokus på konsulentenes kompetanseutvikling. Mattias Allebert er et godt eksempel på hvordan man kan få brukt kompetansen i spennende prosjekter som bidrar til vekst og utvikling.

Mattias Allebert, planlegger Technogarden
Mattias Allebert i aksjon på Nytt Nasjonalmuseum.

Mattias Allebert kom til Technogarden Albatross Prosjektledelse en solskinnsdag på forsommeren i 2014. Han har solid erfaring som prosjektleder og planlegger fra industri og oljebransjen, samt en imponerende utdannelse med to mastergrader. Han var uten tvil en kandidat som ville passe godt inn i selskapet og gleden var stor da han takket ja til vårt tilbud om ansettelse.

Siden den gang har han fått utvikle seg videre i spennende prosjekter innen bygg, anlegg og samferdsel hos oppdragsgivere som Statsbygg, Statoil Fuel & Retail, Caverion, Askim Entreprenør og Infranord. Parallelt har han gjennomført Prince2-sertifisering og deltatt i Oppdragslederkurs hos Norconsult.

I Statsbygg var han senior planlegger og prosjektstyringsrådgiver for en portefølje på 35 prosjekter. Her bidro han raskt til forbedringer i planlegging og ressursstyring, samtidig som han var involvert i implementeringen av et nytt planverktøy, ISY Plan.

Deretter gikk turen videre til Statoil Fuel & Retail. De hadde behov for en prosjektstyringsleder til et komplekst modifiseringsprosjekt ved Ekeberg oljelager. En utfordring i forbindelse med at Bane NOR etablerte tunnel få meter fra tankanlegget. Mattias løste oppgaven på en utmerket måte, og sørget for at den daglige driften, med blant annet frakt av flybensin til Gardermoen, fungerte knirkefritt i prosjektperioden.

Bedre prosjektstyring med egen app

Neste utfordring fant Mattias hos Caverion som engasjerte ham som ansvarlig fremdriftsplanlegger/koordinator for prosjektet Nytt Nasjonalmuseum (Statsbygg). Oppgaven omfattet samtlige store tekniske fag som rør, elektro og ventilasjon inklusive underleverandører som isolering, testing og støvsuger. Det viste seg at avstandene på byggeplassen førte til problemer med innrapportering av fremdrift samt oversikt over kommende aktiviteter.

Mattias er kreativ og fant raskt en god løsning. Han utviklet en egen app som alle i prosjektet kunne bruke. Appen gjorde det mulig for alle involverte å hver dag sjekke hva som skulle gjøres, og rapportere det inn når det var utført, direkte fra egen mobil.

Etter Caverion utførte Mattias et kort rådgivningsoppdrag hos Askim Entreprenør, hvor han hjalp dem til å få bedre struktur på prosjektplanlegging og gjennomføring.

Nå er han i full gang hos Infranord, som er entreprenør for blant annet Bane NOR. Mattias er fagansvarlig planlegger og involvert i planlegging for Innføring Oslo S, som er et delprosjekt i Follo-banen. Et spennende prosjekt for en ambisiøs oppdragsgiver, hvor Mattias bidrar til god prosjektgjennomføring.