Prosjektledelse / Prosjektadministrasjon | Technogarden

Prosjektledelse / Prosjektadministrasjon

Technogarden Albatross Prosjektledelse AS er et rådgivnings- og konsulentselskap spesialisert innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon. I mer enn 20 år har selskapet bistått kunder med å utvikle, lede, gjennomføre og evaluere utfordrende prosjekter ved å tilby kundene høyt kvalifiserte konsulenter som kan påta seg oppgaver i alle prosjektets faser.

Technogarden Albatross AS
Ledergruppen i Technogarden Albatross Prosjektledelse AS: Fra venstre markedsdirektør Jon-Egil Ellefsen, administrerende direktør Peder Leite Berntzen, og Jan Arne Gjerland, markedsdirektør.

Gjennom vår erfaring og kompetanse bidrar vi til at våre kunder i offentlig og privat sektor lykkes i å nå sine prosjekt- og effektmål. Vi er om lag tretti høyt utdannede og erfarne konsulenter i tillegg til at vi har et stort faglig nettverk av assosierte partnere. Våre konsulenter har solid faglig bakgrunn fra byggherre-, rådgiver-, entreprenør- og leverandørroller innen prosjektledelse og prosjektadministrasjon til både offentlige og private kunder innen samferdsel, bygg, energi, infrastruktur og industri.

Vil du være en del av vårt nettverk?

Vi mener prosjekter som skaper samfunnsverdi er givende enten det gjelder samferdsel, bygg, industri eller energi. Deler du vår entusiasme håper vi du vil være med oss og utvikle selskapet videre gjennom nye spennende prosjekter. Eksempler på prosjekter er:

Hos oss blir du en del av et spesialistmiljø innen prosjektledelse og prosjektstyring med fokus på byggeprosjekter innen samferdsel, bygg, industri og energi. Vi sørger for at både offentlige og private aktører lykkes med sine prosjekter. Derfor er faglig og personlig utvikling i et godt miljø der frihetsgraden er stor, viktig for oss. Vi kan by på spennende og varierte utfordringer gjennom flere større rammeavtaler, samt mange interessante samarbeidsprosjekter som en del av Norconsult-gruppen.

Som kunde bistår vi deg i å oppnå prosjektmål

Felles for alle våre tjenester er at de skal gjøre det enklere for våre kunder å oppnå sine prosjektmål. Vi ønsker derfor en tidlig dialog med våre kunder slik at vi sammen best mulig kan definere behovet. 

Vi kan tilby et komplett spekter av prosjektledelsestjenester i form av prosjektledere, prosjekteringsledere, byggeledere, kontrakt-spesialister, innkjøpere, planleggere, kontrollere, kvalitetsledere og HMS/SHA/Risk-ledere. Vi kan levere enkeltressurser eller i samarbeid med våre kunder, sette sammen deler av eller hele prosjektledelses-teamet. Spesielle behov i et prosjekt eller en portefølje kan også dekkes ved spesifiserte tjenesteleveranser som for eksempel prosjektevaluering.      

Prosjektlederfaget og prosjektgjennomførings-metodikk er i konstant utvikling. Nye sømløse sky-teknologier åpner for nye arbeidsformer i form av metodikk og verktøy som VDC, BIM og 4D-planlegging. Dette setter nye krav til kompetanse for prosjektledere og er noe som engasjerer oss. Trenden med stadig flere byggeprosjekter som kontraheres under samspillsentreprise/partneravtale og bruk av Best Value Procurement, endrer relasjonen mellom de tradisjonelle partene i prosjektet. Prosjektleders evne til å integrere og lede team blir enda viktigere.

Flere rammeavtaler tilknyttet samferdsel

Technogarden Albatross Prosjektledelse har igjen vunnet ny rammeavtale med Bane NOR innen prosjektstyringstjenester

Technogarden Albatross Prosjektledelse – Aktuell leverandør til banesektoren

Bistår med ressursinnleie til CO2 prosjektet Langskip   

Technogarden, med PA-selskapet Technogarden Albatross Prosjektledelse i front, har vunnet rammeavtale for ressurs-innleie med Gassnova.

Technogarden har vunnet rammeavtale med Gassnova

Bistår med prosjektleder

Technogarden inngikk vårparten 2018 en avtale med Martina Hansens Hospital om å bistå utbyggingsprosjektet med en prosjektleder

Martina Hansens Hospital – utbyggingsprosjektet

Planlegging og styring av fremdrift

Technogarden Albatross Prosjektledelse er stolt bidragsyter av kompetanse i forbindelse med Norges største digitaliseringsprosjekt ERTMS

Norges største digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Technogarden Albatross Prosjektledelse; Bane NORs nye signalsystem ERTMS

 

Bistår kunden med prosjektgjennomføring

Mulighet til å utvikle seg faglig i spennende prosjekter innen bygg, anlegg og samferdsel.

Mattias Allebert, en dyktig og løsningsorientert planlegger