Martina Hansens Hospital - utbyggingsprosjektet | Technogarden

Martina Hansens Hospital – utbyggingsprosjektet

Mai 2018 startet arbeidet med å utvide sykehuset med en ny sykehusfløy på 5000 kvadratmeter. Technogarden Albatross Prosjektledelse inngikk vårparten 2018 en avtale med Martina Hansens Hospital om å bistå utbyggingsprosjektet med en prosjektleder. Valget falt på Bjørn Hillestad Christensen, og på oppdrag fra stiftelsen har Christensen sammen med Norconsult og Ratio, utviklet et nybygg som skal stå ferdig høsten 2020. Byggearbeidene skal utføres av entreprenøren Peab, som er et av Nordens ledende bygg- og anleggs-selskaper.

Martina Hanses hospital

Bjørn Hillestad Christensen engasjert som prosjektdirektør i Technogarden Albatross Prosjektledelse, innehar en kombinasjon av bred faglig og administrativ kompetanse innen prosjektering, byggeledelse, prosjekteringsledelse og prosjektledelse. Han har en imponerende portefølje innen administrasjon og ledelse av offentlige byggeprosjekter i Norge.

Les om Norges største digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Technogarden Albatross Prosjektledelse– Bane NORs nye signalsystem ERTMS

Om byggeprosjektet

Martina Hansens Hospital (MHH) har store ambisjoner om å være pasientens førstevalg. Da er det behov for gode fasiliteter.

Byggeprosjektet omfatter utbyggingsprosjekt med nybygg og rehabilitering av deler av eksisterende bygning. Nybygget er på 6 etasjer og 5200 kvadratmeter. Ombygging i eksisterende bygg dekker et areal på ca. 1500 kvadratmeter. Prosjektet omfatter blant annet operasjonsstuer, postoperativ, sengefløy, poliklinikk med undersøkelsesrom, skiftestuer, radiologi lab og laboratorie/prøvetakingsenhet. Nybygget omfatter også sentrallager, sterilsentral, matmottak for å nevne noe.

Les om Mattias Allebert, en dyktig og løsningsorientert planlegger

Normal sykehusaktivitet i byggeperioden

Under utbyggingsperioden vil driften gå som normalt på hospitalet. Det er svært begrenset med arbeid som skal utføres i det eksisterende bygget, og pasienter, besøkende og ansatte vil derfor i liten grad merke utbyggingen fra innsiden. Byggingen vil primært oppleves gjennom noe støy-, sikkerhet-, og skjermingstiltak.