Norges største digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Technogarden Albatross Prosjektledelse- Bane NORs nye signalsystem ERTMS | Technogarden

Norges største digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Technogarden Albatross Prosjektledelse- Bane NORs nye signalsystem ERTMS

Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen, og dagens utdaterte teknologi erstattes med ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land. ERTMS står for European Rail Traffic Management System. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

ERTMS, samarbeid mellom BaneNor og Technogarden
Norges største digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Technogarden Albatross Prosjektledelse – Bane NORs nye signalsystem ERTMS.

Signalanleggene er avgjørende for å styre togtrafikken på en trygg og god måte. De fleste av signalanleggene i Norge er bygget med releteknologi som var moderne rundt krigen, og da snakker vi om første verdenskrig. Mange av dem ble installert allerede på femtitallet. Deler og kompetanse er i ferd med å bli mangelvare.

Les om Martina Hansens Hospital – utbyggingsprosjektet

ERTMS gir ett digtalt signalsystem for Norge

Bane NOR skal fornye signalanleggene på jernbanen i hele landet, og totalt er det i dag 336 anlegg og mer enn 15 ulike varianter. Med ERTMS blir det ett digitalt signalsystem for alle jernbanestrekningene i Norge.

Lokomotivfører mottar i dag informasjon og kjøretillatelse via signalene som står langs sporet. Med ERTMS sendes informasjon og kjøretillatelse via jernbanens egne mobilnett, GSM-R, til en skjerm i toget, og signalene langs sporet blir derfor overflødige.

ERTMS øker sikkerheten

ERTMS gir blant annet økt sikkerhet gjennom tekniske barrierer og kontinuerlig overvåkning av alle tog, økt punktlighet grunnet færre feil og automatisk håndtering av avvik. Over tid vil systemet kunne gi økt kapasitet med automatisk kjøring av tog samt dynamisk avstand mellom togene.

Norges største digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Technogarden Albatross Prosjektledelse

ERTMS er Norges største digitaliseringsprosjekt med et budsjett på 21milliarder kroner og skal stå ferdig i 2034. En vellykket gjennomføring av prosjektet stiller store krav til planlegging og styring av fremdriften, og tilsvarende styring og oppfølging av kostnadene. Technogarden Albatross Prosjektledelse er stolt bidragsyter av kompetanse på disse områdene. Vi har flere prosjektplanleggere, kostnadsstyrere og cost controllere engasjert i ulike deler av ERTMS.

Ressursene fra Technogarden Albatross Prosjektledelse er innleid under en av våre rammeavtaler med Bane NOR, de er engasjert på lengre kontrakter, og har bidratt fra første dag med sin kunnskap og erfaring fra andre store prosjekter. Samtidig som de bidrar, øker også deres egen kompetanse gjennom de erfaringer de gjør seg i prosjektets ulike faser.

Les om Mattias Allebert, en dyktig og løsningsorientert planlegger

Vi er stolte av å bidra til sikrere og mer punktlig togtrafikk for alle reisende i Norge, samtidig som våre konsulenter får muligheten til å delta i et utviklende og viktig prosjekt.

Peder Leite Berntzen, Daglig leder Technogarden Albatross Prosjektledelse