Årelangt samarbeid med Telenor | Technogarden

Årelangt samarbeid med Telenor

Som markedsledende mobil- og fiberoperatør i Norge har Telenor et løpende behov for å modernisere og videreutvikle sin infrastruktur for mobil og fibernettverk. For å sikre at de kan levere den kvalitet og kapasitet i nettet som kundene forventer pågår det kontinuerlige prosjekter med større eller mindre oppgraderinger.

Dette er tidkrevende og komplisert arbeid som betyr at de i perioder benytter innleie av eksterne konsulenter med rett fagkompetanse for å sikre ønsket resultat. Technogarden Telecom har bistått med både innleie av konsulenter og prosjektleveranser. 

-Vi opplever Technogarden som en profesjonell leverandør med solid kunnskap og erfaring innen telecom-faget og prosessene rundt utbygging og vedlikehold av telecom infrastruktur. Gjennom mer enn 15 år har vi hatt et tett og godt samarbeid med mange innleie-oppdrag av konsulenter, og prosjektleveranser med definerte produkter og tjenester.

Typiske fagområder vi har benyttet Technogarden som leverandør er innen site akkvisisjon, byggesak, teknisk planlegging, kvalitetskontroll og prosjektledere og koordineringsoppgaver, sier Senior Sourcing Officer Kjell-Olav By i Telenor Norge AS.

Les også Radioplanlegger, en jobb med mange spennende muligheter