Årelangt samarbeid med Telenor

Som markedsledende mobil- og fiberoperatør i Norge har Telenor et løpende behov for å modernisere og videreutvikle sin infrastruktur for mobil og fibernettverk. For å sikre at de kan levere den kvalitet og kapasitet i nettet som kundene forventer pågår det kontinuerlige prosjekter med større eller mindre oppgraderinger.

Dette er tidkrevende og komplisert arbeid som betyr at de i perioder benytter innleie av eksterne konsulenter med rett fagkompetanse for å sikre ønsket resultat. Technogarden Telecom har bistått med både innleie av konsulenter og prosjektleveranser. 

-Vi opplever Technogarden som en profesjonell leverandør med solid kunnskap og erfaring innen telecom-faget og prosessene rundt utbygging og vedlikehold av telecom infrastruktur.

Gjennom mer enn 15 år har vi hatt et tett og godt samarbeid med mange innleie-oppdrag av konsulenter, og prosjektleveranser med definerte produkter og tjenester.

– Typiske fagområder vi har benyttet Technogarden som leverandør er innen site akkvisisjon, byggesak, teknisk planlegging, kvalitetskontroll og prosjektledere og koordineringsoppgaver, sier Senior Sourcing Officer Kjell-Olav By i Telenor Norge AS.

Les også Radioplanlegger, en jobb med mange spennende muligheter