Robust Fiber | Technogarden

Robust Fiber

Fiberforeningen har lansert Robust Fiber som er et sett med Best Practise dokumenter som beskriver en standard for alle deler av en Fiber leveranse i Norge. Technogarden leverer, som eneste aktør i dag, befaringsinspektører som sikrer at anlegget blir bygget i henhold til Robust Fiber.

En befaringsinspektør involveres tidlig i prosessen, før gravearbeidet begynner, og legger dermed et godt grunnlag for å sikre at utbyggingen blir utført i henhold til Robust Fiber og at arbeidet utføres rett første gang.
Vi leverer produktpriser på gjennomgang før oppstart, og vil kunne tilby befaringer på løpende timer eller fastpris gitt omfanget av prosjektet.

Det er definert flere type befaringer og typisk gjennomføres det møter før oppstart, underveis og sluttbefaring. Alt dokumenteres i henhold til Robust Fiber og overleveres kunde. Vi er opptatt av en god dialog slik at alle parter er fornøyd når arbeidet er ferdigstilt.

Technogarden har mange års erfaring med å gjennomføre kontroller av blant annet fiberanlegg.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Om Robust Fiber:
Fiberforeningen har lansert Robust Fiber som er et sett med Best Practise dokumenter som beskriver en standard for alle deler av en Fiber leveranse i Norge. Arbeidet har tatt utgangspunkt i det svenske Robust Fiber arbeidet med tekniske standarder i regi av Stadsnätföreningen. I det norske arbeidet har vi også laget dokumenter med standarder for de kommersielle delene av en fiberleveranse. Les mer på Fiberforeningen.no